Zariadenia pre reguláciu spotreby tepla

 
Sú to technologické zariadenia, ktoré tvoria súčasť moderného vykurovacieho systému. Významnou mierou sa podieľajú na celkovej spotrebe tepelnej energie.
Základom sú programovateľné termostaty a termostatické hlavice s možnosťou priameho ovládania cez vzdialený prístup.Správne rozdelenie tepla v jednotlivých častiach vykurovaného objektu vám zabezpečí vysoký komfort a ekonomické prevádzkové náklady pri úspore tepla.
 
 
 
 
                                     
 

          Termostatické hlavice                 WIFI termostaty

 


Kontakt

Ivan Homér -TMBH

J.Kráľa 1116/59
020 01 Púchov
Slovensko


Mob:0907713875
Mob:0905625109
ICO 10880887
VAT SK1020516409